Grind, Zand en Gebiedsontwikkeling

Niba is onderdeel van de Hülskens-groep en produceert samen met haar dochterondernemingen Belmagri en GMG zand en grind in Nederland, België en Duitsland. Zowel onze producten als werkprocessen zijn aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Dit zorgt voor een stabiele productkwaliteit en continuïteit van onze leveringen. Onze werkzaamheden maken bovendien altijd onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling, waarin wij meerwaarde creëren voor mens, natuur en maatschappij.

Samen succesvol

Bij Niba gaat de winning van zand en grind hand in hand met duurzame gebiedsontwikkeling: we beschermen bijvoorbeeld gebieden tegen hoogwater door rivieren meer ruimte te geven, creëren natuur- en recreatiegebieden en leggen watergebonden woonmilieus aan. De beste voorbeelden van deze duurzame gebiedsontwikkeling, die we samen met verschillende partners realiseren, vormen onze projecten.