Projecten in uitvoering

Well-Aijen

Ligging: tussen Well en Aijen
Oppervlakte: 280 hectare
Aanvang: 2013
Oplevering: 2028

In dit project wordt een hoogwatergeul aangelegd tussen Well en Aijen die in geval van hoogwater gaat meestromen en het gebied beveiligt tegen hoge waterstanden. Daarbij worden tevens de watersportmogelijkheden in het gebied uitgebreid, de recreatieve structuur versterkt en natuurontwikkeling gerealiseerd. Het project wordt uitgevoerd met collega’s Dekker Grondstoffen, Van Nieuwpoort en Teunesen.

Over de Maas

Ligging: tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal
Oppervlakte: 200 hectare
Aanvang: 2010 Jahr
Oplevering: 2020 Jahr

Het zandwin- en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” is gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. In het gebied wordt gelijktijdig met de zand- en grindwinning nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld. Door de ruimtelijke ingrepen ontstaat tevens een verbetering van de hoogwaterveiligheid in het gebied. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met andere producenten binnen de samenwerkingsorganisatie Nederzand.

Grensmaas

Ligging: tussen Maastricht en Echt-Susteren
Oppervlakte: ca. 1.000 hectare
Aanvang: 2008
Oplevering: 2023

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater.
Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets.

Reuver

Ligging: tussen Venlo en Roermond
Oppervlakte: 55 hectare
Aanvang: 2010 Jahr
Oplevering: 2023 Jahr

In 2010 is Niba gestart met een zand- en grindwinning in Reuver, tussen Venlo en Roermond. In goede samenwerking met projectpartner Billy Bird wordt hier park Drakenrijk gerealiseerd, 365 dagen per jaar binnen- en buitenrecreatie aan het water.