Projecten in ontwikkeling

Optimalisatie Leukermeer en omgeving

In samenwerking met de gemeente Bergen te Limburg werkt Niba aan de opwaardering van het Leukermeer en omgeving in recreatieve en ecologische zin. Deze plas is reeds in de jaren 60 ontstaan door de winning van bouwgrondstoffen. Deze herinrichting van het Leukermeer gaat gepaard met een nawinning van het zand en grind dat nog in het Leukermeer aanwezig is.
De plannen sluiten aan bij de structuurvisie Maaspark Well, waarvan ook de rivierverruiming Well-Aijen onderdeel uitmaakt.

Maasdriel

Dit project is een eigen initiatief voor rivierverruiming, natuurontwikkeling en woningbouw te Kerkdriel, waar Niba ook kantoor houdt. Bij de herinrichting van het Zandmerengebied werkt Niba nauw samen met de gemeente Maasdriel. De beoogde ingrepen in het gebied zorgen voor lagere waterstanden bij hoogwater, een betere doorstroming van de Maas en aanliggende plassen en lossen daarnaast een aantal knelpunten in het gebied op. De ruimtelijke wensen ter plaatse zijn daarmee leidend gemaakt voor de gebiedsontwikkeling.

Lobberdense Waard

Het plan Lobberdense Waard maakt onderdeel uit van het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden van Rijkswaterstaat. Het maakt het mogelijk de tot 16.000 m3/s verhoogde maatgevende afvoer van de Rijn veilig te verwerken.

Geertjesgolf

Geertjesgolf is een zandwinnings- en herinrichtingsproject in de gemeenten Druten en Beuningen. De binnendijks gelegen zandwinplassen worden ingericht als natuur- en recreatiegebied. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met andere producenten binnen de samenwerkingsorganisatie Nederzand.

Booien-Veurzen

Het project Booien-Veurzen is een samenwerking tussen Steengoed Projecten, N.V. de Scheepvaart en de stad Dilsen-Stokkem. Als aandeelhouder van Steengoed Projecten neemt Niba hier aan deel.
Het project Booien-Veurzen is prioritair in de veiligheidsplannen voor de Maas, aangezien de rivier hier te weinig ruimte krijgt aan de rand van een lager gelegen gebied. Door middel van het afgraven en verlagen van de winterbedding wordt hier een vlottere doorstroming gecreëerd. De werkzaamheden zullen in totaal vier jaar duren.