Grind in Top Kwaliteit

Grind is een onmisbare grondstof voor woningbouw, utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw. We winnen het grind vooral in rivierbekkens en in gebieden waar vroeger rivieren liepen. Het grind kan worden geleverd in verschillende samenstellingen, maten en kwaliteiten.
Na de winning wassen en sorteren we het grind ter plaatse op kwaliteit en grootte. Door een optimale combinatie van grindsoorten en productielocaties in Nederland, België en Duitsland, kunnen we iedere gewenste productsoort snel en efficiënt leveren. Hierdoor zijn ook korte transportroutes mogelijk die gunstiger zijn voor zowel het milieu als onze klanten.