"Gewonnen met Kwaliteit"

Het motto "gewonnen met kwaliteit" is een belangrijk uitgangspunt voor Niba. Overal waar we zand of grind winnen, doen we dat uitsluitend op verantwoorde wijze en met respect voor de omgeving. Deze gebieden voorzien we van meer ruimtelijke kwaliteit en nieuwe functies. Dit levert gebieden op waar bijvoorbeeld de rivier de ruimte heeft, de mens kan recreëren of de natuur zich ongestoord kan ontwikkelen. In de ontwikkelingsfase stellen we een samen met omwonenden en overheden een uitvoerings- en herinrichtingsplan op dat rekening houdt met alle betrokken belangen. Vervolgens wordt dit plan één-op-één gerealiseerd, zodat onder aan de streep iedereen wint.