MVO

MVO

Bij Niba staat een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering voorop. Met onze zand- en grindwinning willen wij niet alleen voorzien in voor de bouw benodigde grondstoffen, maar ook de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden waarin we actief zijn vergoten. Dat kan alleen in goede samenwerking met omwonenden, overheden en andere belanghebbenden.

Werkveiligheid

Al onze medewerkers zijn goed opgeleide en gemotiveerde professionals die verantwoordelijkheid nemen op hun werkterrein. Hun deskundigheid en betrouwbaarheid vormt het fundament van onze bedrijfsvoering.

Eén met de omgeving

Voor ons is de winning van grind en zand niet de aanleiding voor een nieuw project, maar een onderdeel van een veel bredere gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt vormt het creëren van natuur- en recreatiegebieden of watergebonden woonmilieus: altijd in goede balans met mens en natuur.