Waardevolle traditie

N.V. Niba maakt onderdeel uit van de Duitse Hülskens-groep, die al meer dan 120 jaar actief is. De activiteiten van de Hülskens-groep richten zich op projectontwikkeling, de winning van grind en zand, de productie van transport- en prefabbeton, logistiek, waterbouw en verzekeringen voor de bouwmaterialenindustrie.
De materialen en medewerkers van Hülskens zijn betrokken bij de bouw van bruggen en sluizen, de bescherming tegen hoogwater en bij de realisatie van natuur- en recreatiegebieden. Daarmee bouwen wij actief mee aan onze woon- en leefomgeving.
Als familiebedrijf staat bij Hülskens lange termijndenken en zorgvuldig handelen voorop. Dit geldt zowel ten aanzien van people, planet als profit. Voor een goed woon- en leefmilieu zet Hülskens zich dan ook in het bijzonder in. Dit geldt ook voor haar dochterondernemingen