Disclaimer

N.V. Niba
St. Caniusiussingel 18
6511 TH Nijmegen - NL
T 024-32 28 217

K.v.K.-nummer: 09036480
BTW-nummer: NL001830600B01

 

Disclaimer

Deze disclaimer is auteursrechtelijk bezit van N.V. Niba. Hierop is het auteursrecht van toepassing. Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de volledige inhoud van deze pagina. Indien u deze website bezoekt gaat u akkoord met het volgende: ieder gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke wijze dan ook is voorbehouden aan N.V. Niba. De inhoud van deze website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van N.V. Niba. Het is verboden om inhoud van deze website te kopiëren of anderszins te gebruiken, ongeacht in welke vorm, zonder voorafgaande toestemming van N.V. Niba. Voor schade in welke vorm dan ook of voor eventuele nadelen als gevolg van de inhoud van deze website of het gebruik daarvan is N.V. Niba niet aansprakelijk. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en/of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

N.V. Niba neemt de zorg voor deze website serieus. Op reguliere basis zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle (toekomstige) wijzigingen in deze website. Aan onvolledigheden, onjuistheden of fouten op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. N.V. Niba kan deze website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.
Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze website of het verzenden van mail via deze site wordt door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens behandeld. Verkregen informatie wordt door ons niet aan derden afgestaan of gebruikt voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.